Nav

Gwesty Cymru

Gweithgareddau

Mae Ceredigion yn rhan brydferth o Gymru sy'n cynnig digonedd o lefydd i grwydro a Gwesty Cymru yw'r lle delfrydol i gychwyn.

Does dim byd gwell na chwa o awyr iach y môr, felly ewch am dro ar hyd y Prom, rhowch gic i’r bar yn y pen draw (hen draddodiad lleol) ac wedyn eisteddwch ac ymlaciwch. Pethau eraill i’w gwneud :

    

      

I gael gwybodaeth bellach am weithgareddau ac atyniadau gallwch gysylltu â chanolfan groeso Aberystwyth:

Canolfan Groeso Aberystwyth
Ffordd y Môr, Aberystwyth, Ceredigion

Ffôn: 01970 612125
Gwefan: http://www.walkcardiganbay.com
Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 10 o’r gloch ymlaen

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review