Nav

Gwesty Cymru

ARCHEBWCH AR-LEIN

Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i gael y pris gorau posib. Chewch chi ddim pris gwell gan unrhyw asiant teithio arall arlein

Cefnogwch Fusnesau Bach!

Drwy archebu yn uniongyrchol gyda ni mi fyddwch yn ein cynorthwyo i gadw prisiau i lawr i’n cwsmeriaid ac yn sicrhau eich bod chi yn cael y pris gorau posib. Mae asiantaethiau teithio ar-lein fel Booking.Com yn cymeryd 15% oddi arnom am bob archeb sy’n cael ei wneud drwy eu gwefan nhw. Ma hynny yn ei dro yn cael effaith andwyol ar fusnesau bach fel ni.

Archebwch eich stafell ar ein gwefan os gwelwch yn dda neu ffoniwch (01970) 612252

Diolch yn Fawr

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review