Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Nadolig

Cynnig Arbennig Mis Rhagfyr - Dêl Cinio Nadolig, Gwely a Brecwast

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

Bwydlen Nadolig 2017

I Ddechrau

Cawl Tatws Melys a Rhosmari
gydag olew tsili,  bara focaccia a menyn

Terîn Coesgyn Ham a  Bricyll
gyda phicalili cartref a brioche wedi’i dostio

Coctêl Corgymychiaid Mawr
mewn saws Marie Rose, leim a thecila gyda letys gem bach a bara brown

Risotto Madarch Gwyllt, Sbigoglys a Chnau Pîn
gydag olew garlleg

3 Chwrs £27.50

Prif Gwrs

Brest Twrci Sir Benfro gyda stwffin Bacwn Triogl lleol, Cnau Castan a Saets
wedi’i gweini gyda thatws stwnsh a rhost, llysiau tymhorol mewn menyn, panas confit, siytni llugaeron a grefi twrci

Cig Eidion Cymreig wedi’i Goginio’n Araf
gyda stwnsh garlleg rhost, llysiau mewn menyn, tatws rhost, panas confit, a saws madarch gwyllt a Rioja

Ffiled o Eog o’r Badell
gyda thatws wedi’u malu â thomatos heulsych, sbigoglys a hollandaise saffrwm

Brest Iâr Gini Rhost
gyda stwnsh tatws melys, ffa gwyrdd a saws wisgi Penderyn a hufen

Courgette gyda stwffin Tomatos Heulsych, Garlleg, Cwinoa ac Olifau
gyda thatws rosti, ffa gwyrdd gyda dresin lemwn, saws pupur coch a phesto

Pwdin

Dewis o Gaws Cymreig
gyda siytni cartref a chraceri

Cacen Gaws Siocled Gwyn, Mafon a Phrosecco
gyda saws mafon

Teisen Siocled ac Oren
wedi’i gweini gyda surop oren â sbeis gaeafol

Crymbl Mwyar y Gaeaf a Chassis
gyda hufen iâ diliau mêl

Pwdin Nadolig Traddodiadol
gyda hufen iâ Cymreig rỳm a resins

Dewis o Hufen Iâ Cymreig
unrhyw 2 o’r canlynol:
Fanila
Siolced
Mefus
Hufen Tolch a Diliau Mêl
Rỳm a Resins
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn

Gwybodaeth Archebu

Blaendal a Dewisiadau

Mae angen blaendal o £15 y pen er mwyn sicrhau lle.
Ni fydd modd derbyn ad-daliad pe bai angen canslo.

Hoffem dderbyn eich dewisiadau un mis cyn dyddiad y parti.
Lawrlwythwch y Ffurflen Archebu

Tywydd Gwael Iawn

Pe bai angen gohirio parti oherwydd y tywydd, mi wnawn ein gorau i’ch helpu i ail-drefnu dyddiad arall.

Oriau Agor

12:00 – 14:30 & 18:00 – 21:00
ar gau amser cinio dydd Mawrth

Ar gau : 23/12/17 – 05/01/18
Ail agor : 05/01/2018

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review