Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Nadolig

Cynnig Arbennig Mis Rhagfyr - Dêl Cinio Nadolig, Gwely a Brecwast

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

2 Gwrs £22.50

I Ddechrau

Cawl Seleriac a Gellyg
gyda chnau cyll, olew clôr y moch, bara focaccia a menyn

Terîn Helgig, Llugaeron a Chnau Pistasio
gyda siytni winwns coch a sglodion helgig

Teisen Penfras, Hadog Mwg, Lemwn a Sibwns
gyda salad tomato a mayonnaise garlleg du

Risotto Sgwash Cnau Menyn a Chaws Perl Las
gyda finegret brenhinllys

3 Chwrs £27.50

Prif Gwrs

Brest Twrci Sir Benfro gyda Stwffin Bacwn a Chnau Castan
wedi’i gweini gyda thatws stwnsh a rhost, llysiau tymhorol mewn menyn, panas confit, siytni llugaeron a grefi twrci

Cig Eidion Cymreig wedi’i Goginio’n Araf
gyda stwnsh garlleg rhost, llysiau mewn menyn, tatws rhost, panas confit, a saws gwin coch gaeafol

Ffiled o Ferfog Môr
gyda menyn cocos a bara lawr, ffa gwyrdd a thatws wedi’u ffrio â tharagon

Bol Porc wedi’i Rostio’n Araf
gyda stwnsh afal a saets, bresych safwy mewn menyn a sug Calvados

Welington Madarch, Sgwash a Chnau Castan
wedi gweini gyda thatws stwnsh a rhost, llysiau tymhorol mewn menyn, panas confit, siytni llugaeron a saws gwin coch

Pwdin

Dewis o Gaws Cymreig (£2 ychwanegol)
gyda siytni cartref a chraceri

Cacen Gaws Mins-pei
gyda hufen Chantilly Baileys

Triawd o Siocled
browni siocled, hufen iâ siocled a mousse siocled gwyn gyda jeli llugaeron

Crymbl Gellyg, Sinsir ac Aeron Glas
gyda hufen iâ diliau mêl

Pwdin Nadolig Traddodiadol
gyda hufen iâ fanila Cymreig

Dewis o Hufen Iâ Cymreig
unrhyw 2 o’r canlynol:
Fanila
Siolced
Mefus
Hufen Tolch a Diliau Mêl
Rỳm a Resins
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn
Sorbet Mango

Gwybodaeth Archebu

Blaendal a Dewisiadau

Mae angen blaendal o £15 y pen er mwyn sicrhau lle.
Ni fydd modd derbyn ad-daliad pe bai angen canslo.

Hoffem dderbyn eich dewisiadau un mis cyn dyddiad y parti.
Lawrlwythwch y Ffurflen Archebu

Tywydd Gwael Iawn

Pe bai angen gohirio parti oherwydd y tywydd, mi wnawn ein gorau i’ch helpu i ail-drefnu dyddiad arall.

Oriau Agor

12:00 – 14:30 & 18:00 – 21:00
ar gau amser cinio dydd Mawrth

Ar gau : 23/12/18 – 03/01/19
Ail agor : 04/01/2019

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review