Nav

Gwesty Cymru

Yn Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I DDECHRAU

£7.75
Cebab Cig Oen Cymreig â Mint ac Iogwrt
wedi’i weini gyda salad halloumi a salsa mango a tsili

£9.95
Sgolopiau Brenin wed’u Serio
gyda bon bon porc a phwdin gwaed, piwrî panas a fanila a coulis pupur coch a vermouth

PRIF GWRS

£17.50
Ffiled o Sewin o’r Badell
wedi’i gweini gyda thatws wedi’u malu â chorizo, sbigoglys wedi ffrio â garlleg, hufen marchruddygl a velouté gwin gwyn

£15.50
Canol Lwyn o Borc Rhost
wedi’i farinadu gyda saets a theim, a’i weini gyda thatws stwnsh â chaws pôb, ffa gwyrdd a saws seidr afalau Taffy

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review