Nav

Gwesty Cymru

Prydau Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm

BWYDLEN CINIO GOSOD

2 GWRS £16 / 3 CHWRS £20

I Ddechrau

Sŵp y dydd, bara focaccia

Terîn ham a phersli, picalili, berwr gwyllt

Arancini cig eidion Cymreig a pharmesan, saws tomato

Prif Gwrs

Macrell Aberystwyth, (cwch AB129 ‘Sturdy’), salsa verde, brocoli, sglodion cartref

Linguine Madarch Gwyllt, garlleg, gwin gwyn, hufen

Bol Porc wedi’i goginio’n araf, colcannon, pwdin gwaed, saws seidr afalau Taffy Cymreig

Pwdin

Caws Copa Gwyn, siytni, craceri

Panna cotta siocled gwyn a ffa tonca, crymbl cacen gaws â sbeis, aeron glas a mafon

Pwdin sbwng ‘bakewell’ ceirios, cwstard

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I Ddechrau

£7.25
Arancini cig eidion Cymreig a pharmesan, saws tomato

Prif Gwrs 

£15.50
Macrell Aberystwyth, (cwch AB129 ‘Sturdy’), salsa verde, brocoli, sglodion cartref

£16.50
Bol Porc wedi’i goginio’n araf, colcannon, pwdin gwaed, saws seidr afalau Taffy Cymreig

Pwdin

£6.50
Panna cotta siocled gwyn a ffa tonca, crymbl cacen gaws â sbeis, aeron glas a mafon

£6.50
Pwdin sbwng ‘bakewell’ ceirios, cwstard

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review