Nav

Gwesty Cymru

Yn Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm

Dêl a Diod Heddiw

£9.95 AM BRYD O FWYD A DEWIS O DDIOD

Risotto Cig Eidion Cymreig
mewn saws marchruddygl a hufen gydag egin pys

Linguine Cyw Iâr a Phys
mewn saws gwin gwyn a tharagon, gydag egin pys

Dewis o Ddiod
Hanner peint o San Miguel (£1 ychwanegol)
Unrhyw Ddiod Meddal
Te / Coffi (Espresso / Americano)
gwydriaid 125ml o win (£1.50 ychwanegol)
gwydriaid 175ml o win (£2.50 ychwanegol)
gwydriaid 250ml o win (£3.50 ychwanegol)
Dewis Gwin = Sauvignon Blanc, Semillon Chardonnay,  Zinfandel Rose, Merlot, Cabernet Sauvignon Shiraz

Llun – Gwener
Ar gau amser cinio dydd Mawrth

 

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I DDECHRAU

£7.25
Verrine Cranc
salad cranc gyda mousse afocado, pupurau wedi’u piclo a chrwton lemwn

£9.95
Sgolopiau Brenin wedi’u Serio
gyda velouté pys a saets stribedi o facwn â masarn a salad berwr dŵr

£6.95
Madarchen y Maes Rhost
gyda siytni resins a chrwst caws glas Perl Las wedi weini ar ddail â dresin

 

PRIF GWRS

£28.00
Stecen Ffiled Cymreig 8oz
gyda gratin winwns rhost, ffa gwyrdd wedi’u lapio mewn ham Parma, tatws stwnsh â garlleg a saws wisgi Penderyn a hufen

£18.00 Hanner £35.00 Cyfan
Cimwch Bae Ceredigion Thermidor
cimwch lleol mewn saws gwin gwyn, mwstard, perlysiau a hufen, gyda thatws newydd â menyn a salad betys balsamig

£17.50
Ffiled o Leden Catalonia
mewn marinâd garlleg, ciwmin, mêl a lemwn, gyda phys siwgwr snap, tatws newydd wedi’u ffrio  a salsa mango a tsili

£13.50
Mezze Llysieuol
caws Halloumi wedi grilio ac wedi ffrio, cwscws gydag almonau wedi’u tostio a hadau pomgranad, planhigyn ŵy â sbeis a tzatziki

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review