Nav

Gwesty Cymru

Yn Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm

Dêl a Diod Heddiw

£9.95 AM BRYD O FWYD A DEWIS O DDIOD

Selsig a Stwnsh
selsig lleol Rob Rattray wedi’u gweini gyda thatws stwnsh â chaws pob a grefi winwns coch rhost

Smoked Salmon, Lemon and Dill Risotto
in a white wine and cream sauce, topped with pea shoots

Dewis o Ddiod
Hanner peint o San Miguel (£1 ychwanegol)
Unrhyw Ddiod Meddal
Te / Coffi (Espresso / Americano)
gwydriaid 125ml o win (£1.50 ychwanegol)
gwydriaid 175ml o win (£2.50 ychwanegol)
gwydriaid 250ml o win (£3.50 ychwanegol)
Dewis Gwin = Sauvignon Blanc, Semillon Chardonnay,  Zinfandel Rose, Merlot, Cabernet Sauvignon Shiraz

Llun – Gwener
Ar gau amser cinio dydd Mawrth

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I DDECHRAU

£7.95
Corgimychiaid Mawr
mewn saws chorizo a thomato, gyda bara focaccia wedi’i dostio a dail tymhorol

PRIF GWRS

£15.95
Cig Eidion Cymreig wedi’i Goginio’n Araf
gyda thatws stwnsh â marchruddygl, moron chantenay â sglein, ffa gwyrdd, panas confit a grefi gwin coch

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review