Nav

Gwesty Cymru

Yn Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm

Dêl a Diod Heddiw

£9.95 AM BRYD O FWYD A DEWIS O DDIOD

Selsig a Stwnsh
selsig lleol Rob Rattray wedi’u gweini gyda thatws stwnsh a grefi winwns coch rhost

Linguine Cyw Iâr a Madarch
mewn saws taragon, cennin a gwin gwyn, gyda ham Parma crimp

Dewis o Ddiod
Hanner peint o San Miguel / Unrhyw Ddiod Meddal
Te / Coffi (Espresso / Americano)
gwydriaid 125ml o win (£1.50 ychwanegol)
gwydriaid 175ml o win (£2.50 ychwanegol)
gwydriaid 250ml o win (£3.50 ychwanegol)
Dewis Gwin = Sauvignon Blanc, Semillon Chardonnay,  Zinfandel Rose, Merlot, Cabernet Sauvignon Shiraz

Llun – Gwener
Ar gau amser cinio dydd Mawrth

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I DDECHRAU

£9.95
Sgolopiau Brenin Wedi’u Serio
gyda phiwrî pys, ham Parma crimp a saws hollandaise

£6.95
Madarchen y Maes Rhost
wedi’i llenwi gyda siytni winwns a chaws pob Cymreig, a’i gweini ar salad o olifau duon gyda finegrét brenhinllys

PRIF GWRS

£16.95
Ffiled o Leden mewn Bara Lawr
gyda thatws wedi ffrio, ffa gwyrdd a velouté sifys

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review