Nav

Gwesty Cymru

Prydau Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm & 6 – 7pm

BWYDLEN GOSOD

2 GWRS £16 / 3 CHWRS £20

I Ddechrau

Swp madarch cappuccino, olew clôr y moch, bara cartref, menyn (Ll)

Eog ‘di halltu, arancini berdys brown, dresin sitrws

Betys pob mewn halen, caws gafr, mêl Cymreig, dresin pomgranad a chnau Ffrengig (Ll)

Prif Gwrs

Hash ffesant, bresych Koffmann, wy iâr, saws cig hela

Teisen Eog, sbigoglys mewn menyn, saws cocos a sifys

Risoto sgwash cnau menyn gyda parmesan a saets

Pwdin

Caws Copa Gwyn, siytni, craceri

“Crunchie” Siocled, saws caramel hallt Halen Môn (Gf)

Crymbl afal a sinamon, hufen iâ Cymreig fanila

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I Ddechrau

£8.00
Eog ‘di halltu, arancini berdys brown, dresin sitrws

Prif Gwrs

£16.50
Cig eidion Cymreig wedi’i goginio’n araf, stwnsh tatws a radish poeth, pannas confit, moron, brocoli, grefi gwin coch

Pwdin

£6.50
Pwdin taffi stici, saws taffi, hufen Chantilly

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review