Nav

Gwesty Cymru

Yn Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm

Dêl a Diod Heddiw

£9.95 AM BRYD O FWYD A DEWIS O DDIOD

Linguine Cranc
linguine cranc, lemwn a sinsir mewn saws gwin gwyn a thomato

Tagine Cig Oen Cymreig
mewn saws gwin coch â sbeis, tomato a resins, wedi’i weini gyda chwscws lemwn a choriander

Dewis o Ddiod

Hanner peint o San Miguel / Unrhyw Ddiod Meddal
Te / Coffi (Espresso / Americano)
gwydriaid 125ml o win (£1.50 ychwanegol)
gwydriaid 175ml o win (£2.50 ychwanegol)
gwydriaid 250ml o win (£3.50 ychwanegol)
Dewis Gwin = Sauvignon Blanc, Semillon Chardonnay,  Zinfandel Rose, Merlot, Cabernet Sauvignon Shiraz

Llun – Gwener
Ar gau amser cinio dydd Mawrth

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I DDECHRAU

£6.50
Risoto Cranc, Lemwn a Dil
mewn saws tomato rhost gyda salad egin pys

£6.95
Cawl Cig Eidion Cymreig
wedi’i weini gyda bara grawn cyflawn a chaws Cheddar Cymreig

PRIF GWRS

£14.50
Ffiled o Hyrddyn Arian
wedi’i gweini gyda thatws wedi’u ffrio’n ysgafn â halen Môn, llyrlys mewn menyn a hollandaise oren a rhosmari

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review