Nav

Gwesty Cymru

Yn Arbennig Heddiw

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

12 – 2.30pm

Dêl a Diod Heddiw

£9.95 AM BRYD O FWYD A DEWIS O DDIOD

Risotto Eog a Dil
mewn saws gwin gwyn, marchruddylg a hufen gydag egin pys

Tagine Cig Oen
cig oen Cymreig wedi’i goginio’n araf mewn sbeis aromatig, tomato, gwin coch a bricyll, gyda couscous lemwn
a choriander a salad bach

Dewis o Ddiod
Hanner peint o San Miguel / Unrhyw Ddiod Meddal
Te / Coffi (Espresso / Americano)
gwydriaid 125ml o win (£1.50 ychwanegol)
gwydriaid 175ml o win (£2.50 ychwanegol)
gwydriaid 250ml o win (£3.50 ychwanegol)
Dewis Gwin = Sauvignon Blanc, Semillon Chardonnay,  Zinfandel Rose, Merlot, Cabernet Sauvignon Shiraz

Llun – Gwener
Ar gau amser cinio dydd Mawrth

6 – 9pm

Yn Arbennig Heno

I DDECHRAU

£6.95
Brest Ysguthan wedi’i Serio
gyda betys rhost, madarch wedi’u piclo a cetshyp madarch

PRIF GWRS

£24.95
Stecen Ffiled 8oz Cymreig
gyda gratin sialot a theim drosti, wedi’i gweini gyda tatws stwnsh â garlleg, ffa gwyrdd rhost wedi’u lappio mewn ham Parma a saws wisgi Penderyn a phupur du

£16.95
Ffiled o Leden Rhost
wedi’i llenwi gyd stwffin o gorgimychiaid a tharagon, a’i gweini gyda thatws wedi ffrio, bresych mewn menyn lemwn a bisque corgimwch

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review