Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Nos

6pm tan 9pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

I Ddechrau

£5.75
Swp y dydd, bara focaccia, menyn

£7.50
Ŵy sgotch brecwast, tatws rosti, sos coch cartref

£7.50
Salad dant y llew lleiaf, caws glas Copa, afal, finegret mafon (Ll)

£7
Terîn cig hela Cwm Ystwyth, siytni eirin, picls, surdoes wedi’i dostio

£8
Hadog mwg naturiol, caws pob Cymreig, salad tomato, olew sifys

£7.50
Bruschetta madarch gwyllt a chnau castan, berwr gwyllt, surop betys (Fe)

Prif Gwrs

£22.50
Ysgwydd cig oen Cymreig, stwnsh tatws, gwreiddiau rhost, saws cig oen, pesto garlleg, mintys a chiwmin

£18.50
Brest ffesant o’r badell, bacwn crimp, bresych Koffmann, tatws ffondant, saws afaldos Dà Mhìle

£19
Ffiled o eog rhost, teisen eog mwg, piwrî blodfresych, croquette blodfresych, ffa gwyrdd, dresin caprys a rhesins

£15
Galette tatws, piwrî seleriac, llysiau rhost, granola hadau sawrus, saws moron, sinsir a soi (Fe)

£21.50
Stecen syrlwyn Cymreig 10oz, ffa gwyrdd, sglodion cartref
£2.50
saws pupur du  neu saws caws glas
£2.00
Menyn umami Gwesty Cymru

Pwdin

£8.50
Caws Black Bomber, Copa Gwyn, Copa Glas, siytni, craceri

£6.50
Crème brûlée clementin a sinamon, teisen frau Llydewig

£6.50
Parfait cnau barfog a charamel rhewoer, saws mafon (Gf)

£6.50
“Crunchie” Siocled, saws caramel hallt Halen Môn

£6.50
Gellygen wedi’i botsio â sbeis, saws coco tywyll, taffi cnau barfog (Fe)

£6.50
Pwdin Nadolig, saws brandi

£3.00
Hufen Iâ neu Sorbet
£2.25 am sgŵp ychwanegol

  • Fanila
  • Mefus
  • Siocled
  • Caramel Hallt
  • Riwbob a Chwstard
  • Sorbet Cyrens Duon
  • Sorbet Lemwn
  • Sorbet Mango

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review