Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Nos

6pm tan 9pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

I Ddechrau

£5.75
Sŵp Cartref y Dydd
gyda  bara focaccia a menyn

£7.95
Corgimychiaid Mawr Romesco
corgimychiaid mawr mewn saws pupurau coch rhost gyda bara focaccia wedi’i dostio

£7.50
Ŵy Sgotch Brecwast
ŵy buarth Alltfedw wedi’i lapio mewn sosej, bacwn, madarch a phwdin gwaed a’i weini ar datws rosti gyda sos coch cartref wedi’i wneud gyda fodca

£6.95
Pate Eog Mwg
gyda bara focaccia wedi’i dostio a chiwcymbr wedi’i biclo

£6.50
Arancini Madarch, Taragon a Chaws Perl Wen
(peli reis Eidalaidd mewn briwsion bara)
wedi’u gweini gyda mayonnaise garlleg rhost

Prif Gwrs

£19.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10 owns
gyda sglodion cartref a thomato wedi grilio
Dewis o saws (£2.50 ychwanegol) :
Pupur Du
Saws Caws Glas Perl Las
Menyn Madarch, Perlysiau a Garlleg

£16.50
Ffiled o Benfras o’r Badell
gyda stwnsh perlysiau, bresych safwy mewn menyn a saws menyn, caprys a phersli

£15.95
Brest Cyw Iâr Rhost
wedi’i lapio mewn sbigoglys a’i llenwi gyda mousse eog mwg, a’i gweini gyda thatws Lyonnaise, brocoli a hollandaise taragonados a theim

£19.50
Rymp Cig Oen Cymreig
gyda chêl a chennin wedi’u ffrio, tatws parmentier a saws chimichurri gyda cheirios ac oren

£13.50
Tarten Sgwash Cnau Menyn, Gellyg a Cheddar Cymreig
gyda stwnsh mwstard grawn cyflawn, cennin mewn menyn, a saws hufen a sifys

Pwdin

£8.50
Dewis o Gaws Cymreig
gyda siytni cartref a chraceri

  • Caws Cheddar
  • Caws Glas Perl Las
  • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

£6.25
Teisen Gaws Menyn Cnau Daear a Siocled
gyda creme fraiche fanila

£6.25
Panna Cotta Earl Grey
gyda jeli blodau’r ysgaw, a bara brith

 

£6.25
Crymbl Gellyg a Bricyll
gyda chrwst cnau Ffrengig a hufen iâ hufen tolch a diliau mêl

£6.25
Creme Brulee  Mêl Cymreig a Lafant
gyda theisen frau oren a sinamon

£3.00
Hufen Iâ Harlech
£2.25 am sgŵp ychwanegol

  • Fanila
  • Mefus
  • Siocled
  • Hufen tolch a diliau mêl
  • Rỳm a Resins
  • Sorbet Cyrens Duon
  • Sorbet Lemwn

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review