Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Nos

6pm tan 9pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

I Ddechrau

£5.75
Sŵp Cartref y Dydd
gyda  bara focaccia a menyn

£8.50
Corgimychiaid Mawr
mewn saws coconyt, leim a tsili gyda dail tymhorol a bara focaccia wedi’i dostio

£7.50
Ŵy Sgotch Brecwast
ŵy buarth Alltfedw wedi’i lapio mewn sosej, bacwn, madarch a phwdin gwaed a’i weini ar datws rosti gyda sos coch cartref wedi’i wneud gyda fodca

£7.50
Sgiwer Cig Oen Cymreig mewn Garlleg a Rhosmari
gyda yogwrt betys ac afal

£6.95
Risotto Pys ac Asbaragws
gyda melyn ŵy buarth Birchgrove wedi’i fygu

Prif Gwrs

£21.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10 owns
gyda sglodion cartref a thomato wedi grilio
Dewis o saws (£2.50 ychwanegol) :
Pupur Du
Saws Caws Glas Perl Las
Menyn Madarch, Perlysiau a Garlleg

£18.50
Ffiled o Benfras o’r Badell
gyda thatws stwnsh â garlleg a pharmesan, asbaragws o’r gril a saws gwin gwyn, hufen a chorgimychiaid

£15.95
Cyw Iâr Gwlad y Basg 

brest cyw iâr mewn marinâd paprica mwg a garlleg, wedi’i gweini gyda thatws wedi’u ffrio â saffrwm, ffa gwyrdd a chorizo crisb, gyda saws gwin gwyn, olifau duon a phupur coch rhost

£20.50
Rymp Cig Oen Cymreig
gyda chêl wedi’i ffrio, tatws Lyonnaise a saws port, teim a sialots

£13.50
Linguine Madarch Gwyllt, Cnau Barfog a Chaws Feta
gydag egin pys ac olew clôr y moch

Pwdin

£8.50
Dewis o Gaws Cymreig
gyda siytni cartref a chraceri

 • Caws Cheddar
 • Caws Glas Perl Las
 • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

£6.25
Jeli Prosecco a Mefus Penlanlas

gyda hufen iâ fanila Cymreig

£6.25
Crymbl Afal ac Eirin Mair

gyda hufen iâ Cymreig caramel hallt

£6.25
Mousse Siocled
gyda chompot ceirios a phralin cnau barfog

£6.25
Pwdin Bara Brith a Menyn
gyda chwstard wisgi Penderyn a Marmalêd

£3.00
Hufen Iâ Harlech
£2.25 am sgŵp ychwanegol

 • Fanila
 • Mefus
 • Siocled
 • Caramel Hallt
 • Riwbob a Chwstard
 • Sorbet Cyrens Duon
 • Sorbet Lemwn
 • Sorbet Mango

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review