Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Nos

6pm tan 9pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

I Ddechrau

£5.75
Sŵp Cartref y Dydd
gyda  bara focaccia a menyn

£7.95
Deuawd o Fwyd Môr
roulade eog mwg a dill a sgiwer corgimychiaid mawr mewn lemwn a garlleg

£7.50
Ŵy Sgotch Brecwast
ŵy buarth Alltfedw wedi’i lapio mewn sosej, bacwn, madarch a phwdin gwaed a’i weini ar datws rosti gyda sos coch cartref wedi’i wneud gyda fodca

£7.50
Sgiwerau Cig Oen Cymreig mewn Garlleg a Rhosmari
gyda iogwrt betys ac afal

£6.50
Risotto Madarch Gwyllt, Sbigoglys a Chnau Pîn
gydag olew garlleg

Prif Gwrs

£19.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10 owns
gyda sglodion cartref a thomato wedi grilio
Dewis o saws (£2.50 ychwanegol) :
Pupur Du
Saws Caws Glas Perl Las
Menyn Madarch, Perlysiau a Garlleg

£16.95
Ffiled o Eog o’r Badell
gyda thatws wedi’u malu â thomatos heulsych, sbigoglys a hollandaise saffrwm

£15.95
Brest Cyw Iâr Pennaf Rhost
gyda thatws stwnsh, letys gem bach, pys â bacwn hallt a saws taragon a hufen

£19.50
Rymp Cig Oen Cymreig
gyda chennin wedi’u ffrio, tatws newydd wedi’u malu â phys a saws gwin coch, cyrens coch a rhosmari

£13.50
Courgette gyda stwffin Tomatos Heulsych, Cwinoa a Garlleg
gyda thatws rosti, ffa gwyrdd gyda dresin lemwn, saws pupur coch a phesto

Pwdin

£8.50
Dewis o Gaws Cymreig
gyda siytni cartref a chraceri

  • Caws Cheddar
  • Caws Glas Perl Las
  • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

£6.25
Cacen Gaws Siocled a Menyn Cnau Daear
gyda bananas brûleé

£6.25
Crymbl Gellyg, Sinsir ac Aeron Glas

gyda hufen iâ diliau mêl

£6.25
Pwdin Bara Brith a Menyn
gyda chwstard wisgi Penderyn a marmalêd

£6.25
Panna Cotta Bakewell
panna cotta ffa tonca gyda briwsion almwn a chompot ceirios

£3.00
Hufen Iâ Harlech
£2.25 am sgŵp ychwanegol

  • Fanila
  • Mefus
  • Siocled
  • Hufen tolch a diliau mêl
  • Rỳm a Resins
  • Sorbet Cyrens Duon
  • Sorbet Lemwn

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review