Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Nos

6pm tan 9pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

I Ddechrau

£5.75
Sŵp Cartref y Dydd
gyda  bara focaccia a menyn

£6.75
Teisen Penfras, Hadog Mwg, Lemwn a Sibwns

gyda salad tomato a mayonnaise garlleg du

£7.50
Ŵy Sgotch Brecwast
ŵy buarth Alltfedw wedi’i lapio mewn sosej, bacwn, madarch a phwdin gwaed a’i weini ar datws rosti gyda sos coch cartref wedi’i wneud gyda fodca

£6.95
Sgiwer Cig Oen Cymreig mewn Garlleg a Rhosmari £6.95
gyda yogwrt betys ac afal

£6.50
Risotto Sgwash Cnau Menyn a Chaws Perl Las
gyda finegret brenhinllys

Prif Gwrs

£19.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10 owns
gyda sglodion cartref a thomato wedi grilio
Dewis o saws (£2.50 ychwanegol) :
Pupur Du
Saws Caws Glas Perl Las
Menyn Madarch, Perlysiau a Garlleg

£16.95
Ffiled o Ferfog Môr
gyda menyn cocos a bara lawr, ffa gwyrdd a thatws wedi’u ffrio â tharagon

£15.95
Cyw Iâr Gwlad y Basg 

brest cyw iâr mewn marinâd paprica mwg a garlleg, wedi’i gweini gyda thatws wedi’u ffrio â saffrwm, ffa gwyrdd a chorizo crisb, gyda saws gwin gwyn, olifau duon a phupur coch rhost

£19.50
Rymp Cig Oen Cymreig
gyda chennin wedi’u ffrio, tatws newydd wedi’u malu â phys a saws gwin coch, cyrens coch a rhosmari

£13.50
Courgette gyda stwffin Tomatos Heulsych, Cwinoa a Garlleg
gyda thatws rosti, ffa gwyrdd gyda dresin lemwn, saws pupur coch a phesto

Pwdin

£8.50
Dewis o Gaws Cymreig
gyda siytni cartref a chraceri

 • Caws Cheddar
 • Caws Glas Perl Las
 • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

£6.25
Cacen Gaws Oren â Sbeis
gyda sorbet mango

£6.25
Crymbl Gellyg, Sinsir ac Aeron Glas

gyda hufen iâ Cymreig caramel hallt

£6.25
Triawd o Siocled
browni siocled, hufen iâ siocled a mousse siocled gwyn gyda jeli llugaeron

£6.25
Pwdin Bara Brith a Menyn
gyda chwstard wisgi Penderyn a Marmalêd

£3.00
Hufen Iâ Harlech
£2.25 am sgŵp ychwanegol

 • Fanila
 • Mefus
 • Siocled
 • Caramel Hallt
 • Rỳm a Resins
 • Sorbet Cyrens Duon
 • Sorbet Lemwn
 • Sorbet Mango

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review