Nav

Gwesty Cymru

Wythnos Graddio

Efallai bydd y fwydlen yn gorfod newid yn ôl argaeledd

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

I Ddechrau

£7.25
Verrine Cranc
salad cranc gyda mousse afocado, pupurau wedi’u piclo a chrwton lemwn

£9.95
Sgolopiau Brenin wedi’u Serio
gyda velouté pys a saets, stribedi o facwn â masarn a salad berwr dŵr

£6.95
Madarchen y Maes Rhost
gyda siytni resins a chrwst caws glas Perl Las, wedi weini ar ddail â dresin

Prif Gwrs

£28.00
Stecen Ffiled Cymreig 8oz
gyda gratin winwns rhost, ffa gwyrdd wedi’u lapio mewn ham Parma, tatws stwnsh â garlleg a saws wisgi Penderyn a hufen

1/2 £18.00 – Cyfan £35.00
Cimwch Bae Ceredigion Thermidor
cimwch lleol gyda saws gwin gwyn, mwstard, perlysiau a hufen,  tatws newydd â menyn a salad betys balsamig

£17.50
Ffiled o Leden Catalonia
mewn marinâd garlleg, ciwmin, mêl a lemwn, gyda phys siwgwr snap, tatws newydd wedi’u ffrio a salsa mango a tsili

£13.50
Mezze Llysieuol
caws halloumi wedi grilio ac wedi ffrio, cwscws gydag almonau wedi’u tostio a hadau pomgranad, planhigyn ŵy â sbeis a tzatziki

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review