Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Cinio

12 TAN 2.30PM

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

Platiau Bach

£5.75
Sŵp Cartref y Dydd
gyda bara focaccia a menyn
*Dêl 2 Gwrs £7.25*
Sŵp Cartref a Sgŵp o Hufen Iâ Cymreig

£6.50
Risotto Madarch Gwyllt, Sbigoglys a Chnau Pîn
gydag olew garlleg

£7.95
Coctêl Corgymychiaid Mawr
mewn saws Marie Rose, leim a thecila gyda letys gem bach a bara brown

£7.50
Ŵy Sgotch Brecwast
ŵy buarth Alltfedw wedi’i lapio mewn sosej, bacwn, madarch a phwdin gwaed a’i weini ar datws rosti gyda sos coch cartref wedi’i wneud gyda fodca

£6.95
Terîn Coesgyn Ham a Bricyll
gyda phicalili cartref a brioche wedi’i dostio

Caws Pob

£6.95
Caws Pob Majic Cymreig a Chawl Tomatos wedi’u Rhostio
Caws Pob wedi ei wneud gyda Lagyr Majic Tomos Watkin a chawl mewn cwpan

Yn Ychwanegol
£1.00 – Madarch
£1.75 – Chorizo
£0.75 – Sibwns
£1.25 – Ŵy Buarth wedi’i Botsio
£2.00 – Bacwn wedi’i halltu

Salad

£6.50
Salad Cymysg
dail cymysg, tomatos bach, winwns coch a phupurau coch a melyn gyda dresin cartref a bara garlleg wedi’i dostio

Yn Ychwanegol
£1.75 – Caws Cheddar / Perl Las / Perl Wen
£1.00 – Betys Rhost
£1.75 –  Chorizo
£2.00 – Bacwn Hallt
£2.50 – Cyw Iâr wedi’i farinadu
£3.50 – Eog Mwg
£4.00 – Corgimychiaid Garlleg a Lemwn

Ar yr Ochr

£3.50 – Sglodion Cartref

£2.95 – Bwced o Sglodion Croen Tenau
gyda:-
£1.50  Caws Cheddar Cymreig
£1.00  Ffa Pob
£1.00  Mayo Tsili Melys
£2.00  Grefi Gwin Coch
£2.00  Saws Pupur Du
£2.00  Saws Cyri

£3.50 – Salad Bach
£2.95 – Bara, Olew Olewydd a Balsamig
£3.50 – Bara Garlleg

Plateidiau

Dêl 2 Gwrs 
ychwanegwch sgwp o Hufen Iâ Cymreig am £1

Dewisiwch unrhyw 3 am £9.95 – 4 am £10.95 – 5 am £11.95

 • Darnau o Gyw Iâr wedi’u marinadu
 • Patti Brecwast
 • Corgimychiaid mewn Lemwn a Garlleg
 • Goujon o Benfras mewn Cytew Cwrw
 • Eog Mwg
 • Madarch mewn Hufen garlleg
 • Caws Pob Cymreig
 • Cwpan o Sŵp y Dydd

wedi’u gweini gyda salad tatws, siytni cartref, bara focaccia

Platiau Mawr

Cyri Coconyt Gwlad Bali
dewis o’r isod mewn cyri coconyt, sinsir, coriandr a tsili gyda reis a chraceri corgimychiaid
£10.50 – Cyw Iâr
£11.95 – Corgimychiaid Mawr

£12.50
Courgette gyda stwffin Tomatos Heulsych, Garlleg, Cwinoa ac Olifau
gyda thatws rosti, ffa gwyrdd gyda dresin lemwn, saws pupur coch a phesto

£16.95
Ffiled o Eog o’r Badell
gyda thatws wedi’u malu â thomatos heulsych, sbigoglys a hollandaise saffrwm

£11.50
Goujons o Benfras mewn Cytew Cwrw
gyda sglodion cartref, pys stwnsh a saws tartar.

£12.50
Cyw Iâr Catalonia
brest cyw iâr wedi’i marinadu mewn mêl, ciwmin, garlleg a gwin gwyn a’i weini gyda salsa mango, tatws wedi’u ffrio a brocoli

£19.50
Stecen Syrlwyn 10 owns
sglodion cartref, tomato wedi grilio a dewis o saws (£2.50 ychwanegol):-
Saws Pupur Du
Saws Caws Glas Perl Las
Madarch mewn Menyn Garlleg

Pwdin

£8.50
Dewis o Gaws Cymreig
gyda siytni cartref a chraceri

 • Caws Cheddar Cymreig
 • Caws Glas Perl Las
 • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

£6.25
Cacen Gaws Siocled Gwyn, Mafon a Phrosecco
gyda saws mafon

£6.25
Crymbl Mwyar y Gaeaf a Chassis
gyda hufen iâ diliau mêl

£6.25
Teisen Siocled ac Oren
wedi’i gweini gyda surop oren â sbeis gaeafol

£6.25
Pwdin Nadolig Traddodiadol
gyda hufen iâ rỳm a resins Cymreig

£3.00
Hufen Iâ Harlech
£2.25 am sgŵp ychwanegol
Fanila
Mefus
Siocled
Hufen tolch a diliau mêl
Rỳm a Resins
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review