Nav

Gwesty Cymru

2 GWRS £17.95  – 3 CHWRS £22.95

I Ddechrau

£5.75

Sŵp Cartref y Dydd
gyda bara focaccia a menyn

Goujons Cyw Iâr Garlleg a Theim
gyda mayonnaise tsili melys a dail tymhorol

Teisen Penfras, Lemwn a Tharagon
gyda salad tomato a saws tartar

Prif Gwrs

£12.75

Cig Eidion Cymreig wedi’i Goginio’n Araf
gyda thatws rhost, llysiau’r tymor mewn menyn, stwnsh tatws a radish poeth, pannas ‘confit’, pwdin swydd Efrog a grefi gwin coch

Brest Cyw Iâr Rhost
wedi’i gweini gyda stwnsh tatws, llysiau’r tymor mewn menyn, pannas ‘confit’, tatws rhost a saws gwin gwyn

Tarten Sgwash Cnau Menyn, Gellyg a Cheddar Cymreig
gyda stwnsh tatws, llysiau’r tymor mewn menyn, pannas ‘confit’, tatws rhost a saws hufen a sifys

Yn Arbennig Heddiw

I Ddechrau

£9.95
Sgolopiau Brenin wedi’u Serio
gyda phiwrî panas a saffrwm, afalau gwead a saws coconyt a lemwnwellt

£7.95
Sgiwer Cig Oen Cymreig
wedi’i marinadu mewn rhosmari a garlleg, gyda dip betys, iogwrt a mint a dail tymhorol

Prif Gwrs

£18.50
Brest Hwyaden Gressingham Rhost
gyda phiwrî moron, oren a sêr anis, meipen bach rhost a saws port

£16.95
Ffiled o Leden o’r Badell
gyda fricassée ffa gwyrdd, sbigoglys a tatws, blodfresych wedi carameleiddio a saws mwstard grawn cyflawn a dil

£19.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10oz
gyda sglodion cartref a thomato wedi grilio
Dewis o saws (£2.50 ychwanegol) :
Saws Pupur Du –  Saws Caws Perl Las – Menyn Madarch, Perlysiau a Garlleg

Pwdin

£6.25

Dewis o Gaws Cymreig
(£2.25 ychwanegol)
gyda siytni cartref a chraceri

  • Caws Cheddar Cymreig
  • Caws Glas Perl Las
  • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

Teisen Gaws Menyn Cnau Daear a Siocled
gyda creme fraiche fanila

Crème Brûlèe Mêl Cymreig a Lafant
gyda theisen frau oren a sinamon

Crymbl Gellyg a Bricyll
gyda chrwst cnau Ffrengig a hufen iâ Cymreig dil mêl

Panna Cotta Earl Grey
gyda jeli blodau’r ysgaw, a bara brith

£3.00
Hufen Iâ Harlech
(2 sgŵp wedi’u cynnwys yn y d
êl 3 chwrs)
£2.25 am sgŵp ychwanegol
Fanila
Mefus
Siocled
Hufen Tolch a Diliau Mêl
Rỳm a Resins
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review