Nav

Gwesty Cymru

2 GWRS £17.95  – 3 CHWRS £22.95

I Ddechrau

£5.75

Sŵp Cartref y Dydd
gyda bara focaccia a menyn

Stribedi o Gyw Iâr Catalonia
cyw iâr wedi marinadu mewn lemwn, ciwmin, garlleg a mêl, gyda salad betys

Goujons o Benfras mewn Cytew Cwrw
gyda saws tartar cartref a dail tymhorol

Prif Gwrs

£12.75

Cig Eidion Cymreig wedi’i Goginio’n Araf
gyda thatws rhost, llysiau’r tymor mewn menyn, stwnsh tatws a radish poeth, pannas ‘confit’, pwdin swydd Efrog a grefi gwin coch

Brest Cyw Iâr Rhost
wedi’i gweini gyda stwnsh tatws, llysiau’r tymor mewn menyn, pannas ‘confit’, tatws rhost a saws gwin gwyn

Risotto Madarch Gwyllt, Cennin a Chnau Pîn
gydag olew garlleg

Yn Arbennig Heddiw

I Ddechrau

£7.25
Tafelli o Frest Hwyaden
gyda phiwrî moron wedi’i garameleiddio a chompot ceirios duon a phort

PRIF GWRS

£17.50
Ffiled o Sewin o’r Badell
gyda thatws stwnsh â garlleg, llyrlys mewn lemwn a velouté berw dŵr

£19.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10oz
gyda sglodion cartref a thomato wedi grilio
Dewis o saws (£2.50 ychwanegol) :
Saws Pupur Du –  Saws Caws Perl Las – Menyn Madarch, Perlysiau a Garlleg

Pwdin

£6.25

Dewis o Gaws Cymreig
(£2.25 ychwanegol)
gyda siytni cartref a chraceri

  • Caws Cheddar Cymreig
  • Caws Glas Perl Las
  • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

Cacen Gaws Siocled a Menyn Cnau Daear
gydag aeron ffres

Crymbl Ffrwythau’r Haf
gyda hufen iâ diliau mêl

Jeli Mefys Fferm Penlanlas a Pimms
gyda hufen iâ fanila

Pwdin Bara Brith a Menyn
gyda chwstard wisgi Penderyn a Marmalêd

£3.00
Hufen Iâ Harlech
(2 sgŵp wedi’u cynnwys yn y d
êl 3 chwrs)
£2.25 am sgŵp ychwanegol
Fanila
Mefus
Siocled
Hufen Tolch a Diliau Mêl
Rỳm a Resins
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review