Nav

Gwesty Cymru

CINIO SUL

12-2.30pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

2 Gwrs £17.95 / 3 Chwrs £22.95

I Ddechrau
£5.75

Sŵp y dydd, bara cartref, menyn

Peli twrci, porc a pistachio, saws tomato â sbeis, chaws parmesan

Salad caws gafr Pantysgawn a tomatos heulsych, berwr, pesto

Prif Gwrs
£13.50

Cig eidion Cymreig wedi’i goginio’n araf, llysiau mewn menyn, stwnsh tatws a radish poeth, tatws rhost, pwdin swydd Efrog , grefi gwin coch

Brest cyw iâr rhost, llysiau mewn menyn, stwnsh tatws, pannas confit, tatws rhost, grefi cyw iâr

Pasta orzo gyda lemwn a garlleg, llysiau rhost, pesto, briwsion focaccia crensiog

Pwdin
£6.50

Caws Black Bomber, Copa Gwyn, Copa Glas, siytni, craceri (£2.25 ychwanegol)

Cranachan, teisen frau Albanaidd

Crème brûlée fanila, bisced teisen frau

Parfait cnau barfog a charamel rhewoer, saws mafon

Tarte tatin afal, hufen iâ caramel hallt

Pwdin taffi stici, saws taffi, hufen Chantilly

Crémeux siocled, siocled gwyn wedi carameleiddio, crymbl siocled, jeli ffrwyth angerdd, hufen iâ dulce de leche

Hufen Iâ neu Sorbet
(2 sgŵp wedi’u cynnwys yn y dêl 3 chwrs)
£2.25 am sgŵp ychwanegol
Fanila
Mefys a Hufen Tolch
Siocled
Riwbob a Chwstard
Caramel hallt a Hufen Tolch
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn
Sorbet Mango

Prydau Arbennig

I  Ddechrau

£7.50
Bon bons hagis, hufen Penderyn,moron  a swejen

£6.50
Cullen Skink traddodiadol  *swp trwchus gyda hadog mwg, tatws a winwns*

Prif Gwrs

£13.00
Cawl Albanaidd “Stovies”

£21.50
Draenog y môr rhost, risotto cennin a saffrwm, saws bouillabaisse, rouille

£21.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10oz, sglodion cartref, ffa gwyrdd
£2.50
Saws pupur du neu saws caws glas
£2.00
Menyn Umami Gwesty Cymru

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review