Nav

Gwesty Cymru

CINIO SUL

12 - 2.30pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

2 Gwrs £17.95 / 3 Chwrs £22.95

I Ddechrau
£5.75

Sŵp y dydd, bara cartref, menyn

Betys pob mewn halen, caws gafr, mêl Cymreig, dresin pomgranad a chnau Ffrengig (Ll)

Terîn ham a phersli, picalili, berwr gwyllt

Prif Gwrs
£13.50

Cig eidion Cymreig wedi’i goginio’n araf, llysiau mewn menyn, stwnsh tatws a radish poeth, tatws rhost, pwdin swydd Efrog, grefi gwin coch

Bol porc rhost, stwnsh tatws, llysiau mewn menyn, tatws rhost, grefi seidr

Risotto llysiau gwyrdd, parmesan, olew trwffl (Ll)

Pwdin
£6.50

Caws Black Bomber, Copa Gwyn, Copa Glas, siytni, craceri (£2.25 ychwanegol)

Panna cotta fanila, mefys, balsamig hen

Crymbl afal a sinamon, hufen iâ Cymreig fanila

“Crunchie” Siocled, saws caramel hallt Halen Môn

Pwdin taffi stici, saws taffi, hufen Chantilly

Parfait cnau barfog a charamel rhewoer , saws mafon

Hufen Iâ neu Sorbet
(2 sgŵp wedi’u cynnwys yn y dêl 3 chwrs)
£2.25 am sgŵp ychwanegol
Fanila
Mefys a Hufen Tolch
Siocled
Riwbob a Chwstard
Caramel hallt a Hufen Tolch
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn
Sorbet Mango

Prydau Arbennig

Prif Gwrs

£20
Coes Hwyaden Confit, corbys puy, bresych Koffmann, saws port & theim

£20
Draenog y môr Bae Ceredigion o’r badell, tatws wedi’u malu, brocoli, menyn berdys brown

£21.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10oz, sglodion cartref, ffa gwyrdd
£2.50
Saws pupur du neu saws caws glas

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review