Nav

Gwesty Cymru

2 GWRS £17.95  – 3 CHWRS £22.95

I Ddechrau

£5.75

Sŵp Cartref y Dydd
gyda bara focaccia a menyn

Goujons o Gyw Iâr mewn Lemwn a Theim
wedi’u gweini gyda mayonnaise tsili melys a dail tymhorol

Pate Eog Mwg
gyda chiwcymbr wedi’i biclo a bara focaccia wedi’i dostio

Prif Gwrs

£13.50

Cig Eidion Cymreig wedi’i Goginio’n Araf
gyda thatws rhost, llysiau’r tymor mewn menyn, stwnsh tatws a radish poeth, pannas ‘confit’, pwdin swydd Efrog a grefi gwin coch

Brest Cyw Iâr Rhost
wedi’i gweini gyda stwnsh tatws, llysiau’r tymor mewn menyn, pannas ‘confit’, tatws rhost a saws gwin gwyn

Risotto Pys ac Asbaragws
gydag ŵy buarth Alltfedw wedi’i botsio

Yn Arbennig Heddiw

I Ddechrau

£9.95
Sgolopiau Brenin wedi’u Serio
gyda phiwrî sgwash cnau menyn, ham Parma crimp a saws hollandaise

Prif Gwrs

£18.50
Brest Hwyaden Rhost
wedi’i gweini gyda thatws wedi’u ffrio â garlleg, bresych safwy mewn menyn a saws gwin coch a rhosmari

£18.50
Ffiled o Ddraenog y Môr Gwyllt o’r Badell
gyda thatws wedi’u malu â bacwn a ffenigl, llyrlys mewn menyn a saws lemwn, bara lawr a menyn

£21.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10oz
sglodion cartref a thomato wedi grilio
Dewis o saws (£2.50 ychwanegol) : Pupur Du – Caws Perl Las – Madarch a Garlleg

Pwdin

£6.25

Dewis o Gaws Cymreig
(£2.25 ychwanegol)
gyda siytni cartref a chraceri

  • Caws Cheddar Cymreig
  • Caws Glas Perl Las
  • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

Jeli Prosecco a Mefus Penlanlas
gyda hufen iâ fanila Cymreig

Crymbl Afal ac Eirin Mair
gyda hufen iâ Cymreig caramel hallt

Mousse Siocled
gyda chompot ceirios a phralin cnau barfog

Pwdin Bara Brith a Menyn
gyda chwstard wisgi Penderyn a Marmalêd

£3.00
Hufen Iâ Harlech
(2 sgŵp wedi’u cynnwys yn y d
êl 3 chwrs)
£2.25 am sgŵp ychwanegol
Fanila
Mefys a Hufen Tolch
Siocled
Riwbob a Chwstard
Caramel hallt a Hufen Tolch
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn
Sorbet Mango

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review