Nav

Gwesty Cymru

Bwydlen Sul y Mamau

Dydd Sul 11eg o Fawrth 2018

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

2 GWRS £17.95  – 3 CHWRS £22.95

I Ddechrau

£5.75

Sŵp Cartref y Dydd
gyda bara focaccia a menyn

Salad Cyw Iâr Catalonia
brest cyw iâr wedi’i marinadu mewn lemwn, ciwmin, garlleg a mêl, ar salad o fetys rhost, dail tymhorol a finegrét mwstard

Teisen Eog, Penfras a Dil
gyda saws tartar cartref a salad tomatos

Prif Gwrs

£12.75

Cig Eidion Cymreig wedi’i Goginio’n Araf
gyda thatws rhost, llysiau’r tymor mewn menyn, stwnsh tatws a radish poeth, pannas ‘confit’, pwdin swydd Efrog a grefi gwin coch

Brest Cyw Iâr Rhost
wedi’i gweini gyda stwnsh tatws mwg, llysiau’r tymor mewn menyn, pannas ‘confit’, tatws rhost a saws gwin gwyn

Risotto Madarch Gwyllt, Sbigoglys a Chnau Pîn
gydag olew garlleg

Prydau Arbennig Sul y Mamau

I Ddechrau

£7.95
Deuawd o Fwyd Môr
Roulade Eog Mwg a Dil gyda Sgiwer Corgimychiaid Mawr mewn Garlleg a Lemwn

Prif Gwrs

£16.50
Ffiled o Benfras o’r Badell
gyda thatws wedi’u malu â phys, ffa gwyrdd a saws cocos a lemwn

£18.50
Brest Hwyaden Gressingham Rhost
gyda thatws Lyonnaise,  moron chantenay â sglein a saws ceirios du

£19.50
Stecen Syrlwyn Cymreig 10oz
gyda sglodion cartref a thomato wedi grilio
Dewis o saws (£2.50 ychwanegol) :
Saws Pupur Du –  Saws Caws Perl Las – Menyn Madarch, Perlysiau a Garlleg

Pwdin

£6.25

Dewis o Gaws Cymreig
(£2.25 ychwanegol)
gyda siytni cartref a chraceri

  • Caws Cheddar Cymreig
  • Caws Glas Perl Las
  • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

Cacen Gaws Will
gyda meringue mafon

Teisen Siocled ac Oren
gyda Creme Fraiche Cointreau

Crymbl Mwyar y Gaeaf a Gwirod Aerona Cymreig
gyda hufen iâ Cymreig diliau mêl

Pwdin Bara Brith a Menyn
gyda chwstard wisgi Penderyn a Marmalêd

£3.00
Dewis o Hufen Iâ Cymreig
(2 sgŵp wedi’u cynnwys yn y d
êl 3 chwrs)
£2.25 am sgŵp ychwanegol
Fanila
Mefys
Siocled
Rỳm a Resins
Dil Mêl a Hufen Tolch
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review