Nav

Gwesty Cymru

Cynigion Arbennig

Boed yn ostyngiad munud olaf neu'n gyfle arbennig i ddianc, gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio am y ddêl ddiweddara!

Cynigion Arbennig

Cynnig Munud Olaf

Fe all ystafelloedd ddod ar gael ar fyr rybudd. Cadwch lygad ar ein cynigion ac fe allech gael bargen arbennig!

Gwener 15/11/19
Stafell 2 wedi gostwng i £70 G&B
Stafell 3, Stafell 5 wedi gostwng i £90 G&B

Sul 17/11/19
Stafell 3, Stafell 5 wedi gostwng i £100 G&B
Stafell 4 a Stafell 6 wedi gostwng i £125 G&B
Stafell 7 wedi gostwng i £65
Stafell 8 wedi gostwng i £135

Mawrth 19/11/19
Stafell 1Stafell 6 wedi gostwng i £130 G&B
Stafell 2 wedi gostwng i £80 G&B
Stafell 3, Stafell 5 wedi gostwng i £100 G&B
Stafell 8 wedi gostwng i £140 G&B

  • Ni ellir cyfnewid archebion blaenorol am gynigion munud olaf
  • Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Swper, Gwely a Brecwast

Sul 3ydd o Dachwedd 2019 – Iau 26ain o Fawrth 2019

NOSWEITHIAU SUL I GWENER YN UNIG

**DDIM YN CYNNWYS 14 Chwefror**

£180 
y noson i 2 berson yn y Lloft
£170  y noson i 2 berson mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£150 y noson i 2 berson mewn stafell ddwbwl
£140 y noson i 1 person yn y Lloft
£130 y noson i 1 person mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£115 y noson i 1 person mewn stafell ddwbwl
£85  y noson i 1 person mewn stafell sengl

Lwfans swper o £25 y pen am fwyd yn unig – diodydd yn ychwanegol

Er mwyn archebu’r cynnig arbennig yma, mae angen ffonio’r Gwesty ar 01970 612252

Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Cynnig Nadolig

Cinio Nadolig, Gwely a Brecwast
1af o Ragfyr – 21ain o Ragfyr

£150 i ddau berson mewn stafell ddwbwl neu £170 mewn stafell gyda golygfa o’r môr

Dewisiwch unrhyw 3 chwrs o’r fwydlen Nadolig neu lwfans o £25 y pen tuag at fwyd o’r a la carte.
Diodydd yn ychwanegol.

Cyfraddau sengl o £85 y noson

  • Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review