Nav

Gwesty Cymru

Cynigion Arbennig

Boed yn ostyngiad munud olaf neu'n gyfle arbennig i ddianc, gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio am y ddêl ddiweddara!

Cynigion Arbennig

Cynigion Bwydlen Gosod

Bwydlen Gosod Amser Cinio

2 Gwrs £16 – 3 Chwrs £20

Llun – Sadwrn
12 – 2.30pm

Bwydlen Gosod Cynnar

2 Gwrs £16 – 3 Chwrs £20

Llun – Iau
6 – 7pm

Cynnig Munud Olaf

Fe all ystafelloedd ddod ar gael ar fyr rybudd. Cadwch lygad ar ein cynigion ac fe allech gael bargen arbennig!

Sul 19/01/20
Stafell 8 wedi gostwng i £120 G&B

  • Ni ellir cyfnewid archebion blaenorol am gynigion munud olaf
  • Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Swper, Gwely a Brecwast

Sul 3ydd o Dachwedd 2019 – Iau 26ain o Fawrth 2019

NOSWEITHIAU SUL I GWENER YN UNIG

**DDIM YN CYNNWYS 14 Chwefror**

£180 
y noson i 2 berson yn y Lloft
£170  y noson i 2 berson mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£150 y noson i 2 berson mewn stafell ddwbwl
£140 y noson i 1 person yn y Lloft
£130 y noson i 1 person mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£115 y noson i 1 person mewn stafell ddwbwl
£85  y noson i 1 person mewn stafell sengl

Lwfans swper o £25 y pen am fwyd yn unig – diodydd yn ychwanegol

Er mwyn archebu’r cynnig arbennig yma, mae angen ffonio’r Gwesty ar 01970 612252

Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review