Nav

Gwesty Cymru

Cynigion Arbennig

Boed yn ostyngiad munud olaf neu'n gyfle arbennig i ddianc, gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio am y ddêl ddiweddara!

Cynigion Arbennig

Cynnig Munud Olaf

Fe all ystafelloedd ddod ar gael ar fyr rybudd. Cadwch lygad ar ein cynigion ac fe allech gael bargen arbennig!

Mercher 25/04/18
Stafell 8 wedi gostwng i £90 G&B

Sul 19/04/18
Stafell 1 wedi gostwng i £135 G&B
Stafell 3 a Stafell 5 wedi gostwng i £105 G&B
Stafell 7 wedi gostwng i £65 G&B

  • Ni ellir cyfnewid archebion blaenorol am gynigion munud olaf
  • Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Swper, Gwely a Brecwast

Sul 5ed o Dachwedd 2017 – Iau 29ain o Fawrth 2018
Nosweithiau Sul i Gwener yn unig **DDIM YN CYNNWYS 14 Chwefror

Swper, Gwely & Brecwast
£180 
y noson i 2 berson yn y Lloft
£170  y noson i 2 berson mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£150 y noson i 2 berson mewn stafell ddwbwl
£140 y noson i 1 person yn y Lloft
£130 y noson i 1 person mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£115 y noson i 1 person mewn stafell ddwbwl
£85  y noson i 1 person mewn stafell sengl

Lwfans swper o £25 y pen am fwyd yn unig – diodydd yn ychwanegol.

Er mwyn archebu’r cynnig arbennig yma, mae angen ffonio’r Gwesty ar 01970 612252.

  • Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Cynnig Amser Cinio

Llun – Gwener 12pm – 2.30pm

Dêl Brecinio – £8.50 am ddewis o fwyd, sudd & te/coffi
uwchraddiwch am £3 ychwanegol – Buck’s Fizz neu Bloody Mary

Dêl 2 Gwrs – £7.25 am Sŵp y Dydd  a Sgŵp o Hufen Iâ Cymreig

Dêl a Diod – £9.95 am un o Brydau y Dydd a dewis o ddiod am ddim

Dêl 2 Gwrs – £11.45 Platiad o 3 a Sgŵp o Hufen Iâ Cymreig

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review