Nav

Gwesty Cymru

Cynigion Arbennig

Boed yn ostyngiad munud olaf neu'n gyfle arbennig i ddianc, gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio am y ddêl ddiweddara!

Cynigion Arbennig

Cynnig Munud Olaf

Fe all ystafelloedd ddod ar gael ar fyr rybudd. Cadwch lygad ar ein cynigion ac fe allech gael bargen arbennig!

Sadwrn 13/07/19
Stafell 7 – wedi gostwng i £65 G&B

 

  • Ni ellir cyfnewid archebion blaenorol am gynigion munud olaf
  • Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Swper, Gwely a Brecwast

Sul 4ydd o Dachwedd 2018 – Iau 28ain o Fawrth 2019

NOSWEITHIAU SUL I GWENER YN UNIG

**DDIM YN CYNNWYS 14 Chwefror**

£180 
y noson i 2 berson yn y Lloft
£170  y noson i 2 berson mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£150 y noson i 2 berson mewn stafell ddwbwl
£140 y noson i 1 person yn y Lloft
£130 y noson i 1 person mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£115 y noson i 1 person mewn stafell ddwbwl
£85  y noson i 1 person mewn stafell sengl

Lwfans swper o £25 y pen am fwyd yn unig – diodydd yn ychwanegol

Er mwyn archebu’r cynnig arbennig yma, mae angen ffonio’r Gwesty ar 01970 612252

Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Cynnig Amser Cinio

Llun – Gwener 12pm – 2.30pm

Dêl 2 Gwrs – £7.25 am Sŵp y Dydd  a Sgŵp o Hufen Iâ Cymreig

Dêl a Diod – £9.95 am un o Brydau y Dydd a dewis o ddiod am ddim

Dêl 2 Gwrs – £11.45 Platiad o 3 a Sgŵp o Hufen Iâ Cymreig

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review