Nav

Gwesty Cymru

Cynigion Arbennig

Boed yn ostyngiad munud olaf neu'n gyfle arbennig i ddianc, gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio am y ddêl ddiweddara!

Cynigion Arbennig

Cynigion Bwydlen Gosod

Bwydlen Gosod Amser Cinio

2 Gwrs £16 – 3 Chwrs £20

Llun – Sadwrn
12 – 2.30pm

Bwydlen Gosod Cynnar

2 Gwrs £16 – 3 Chwrs £20

Llun – Iau
6 – 7pm

Cynnig Munud Olaf

Fe all ystafelloedd ddod ar gael ar fyr rybudd. Cadwch lygad ar ein cynigion ac fe allech gael bargen arbennig!

Gwener 20/03/20 a Sadwrn 21/03/20
Stafell 1 Stafell 4 wedi gostwng i £85 G&B
Stafell 2 wedi gostwng i £65 G&B
Stafell 3 & Stafell 5 wedi gostwng i £75 G&B
Stafell 7 wedi gostwng i £55 G&B

Sul 22/03/20 – Iau 26/03/20
Stafell 1 a Stafell 4 wedi gostwng i £115 G&B
Stafell 2 wedi gostwng i £70 G&B
Stafell 3 a Stafell 5 wedi gostwng i £85 G&B
Stafell 7 wedi gostwng i £55 G&B
Stafell 8 wedi gostwng i £125 G&B

Gwener 27/03/20 a Sadwrn 28/03/20
Stafell 1, Stafell 4 a Stafell 6 wedi gostwng i £125 G&B
Stafell 2 wedi gostwng i £75 G&B
Stafell 3 & Stafell 5 wedi gostwng i £95 G&B
Stafell 7 wedi gostwng i £55 G&B
Stafell 8 wedi gostwng i £130 G&B

Sul 29/03/20 – Iau 02/04/20
Stafell 1, Stafell 4 a Stafell 6 wedi gostwng i £115 G&B
Stafell 2 wedi gostwng i £70 G&B
Stafell 3 a Stafell 5 wedi gostwng i £85 G&B
Stafell 7 wedi gostwng i £55 G&B
Stafell 8 wedi gostwng i £125 G&B

  • Ni ellir cyfnewid archebion blaenorol am gynigion munud olaf
  • Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Swper, Gwely a Brecwast

Ar gael tan 30ain o Fehefin 2020

NOSWEITHIAU SUL I GWENER YN UNIG

**DDIM YN CYNNWYS PENWYTHNOSAU GŴYL BANC**

£180 
y noson i 2 berson yn y Lloft
£170  y noson i 2 berson mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£150 y noson i 2 berson mewn stafell ddwbwl
£140 y noson i 1 person yn y Lloft
£130 y noson i 1 person mewn stafell gyda golygfa o’r môr
£115 y noson i 1 person mewn stafell ddwbwl
£85  y noson i 1 person mewn stafell sengl

Lwfans swper o £25 y pen am fwyd yn unig – diodydd yn ychwanegol

Er mwyn archebu’r cynnig arbennig yma, mae angen ffonio’r Gwesty ar 01970 612252

Ni ellir defnyddio’r cynnig yma ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review