Nav

Gwesty Cymru

Cynigion Amser Cinio

Mae cynigion arbennig gyda ni bob amser cinio Llun - Sadwrn 12 - 2.30pm

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

Dêl Platiad 2 Gwrs

Dewisiwch Platiad
ac ychwanegwch sgŵp o Hufen Iâ Cymreig am £1

Dewisiwch unrhyw 3 am £10.50 – 4 am £11.50 – 5 am £12.50

Darnau o Gyw Iâr  wedi’u Marinadu
Patti Brecwast  (sosej, bacwn, pwdin gwaed a madarch)
Corgimychiaid mewn Lemwn a Garlleg
Goujon o Benfras mewn Cytew Cwrw
Pate Eog Mwg, Radish Poeth a Dil
Arancini Madarch a Chaws Perl Wen
Caws Pob Cymreig
Cwpan o Sŵp y Dydd

wedi’u gweini gyda salad tatws, siytni cartref, bara focaccia

Dewisiwch sgŵp o un o’r canlynol am £1 ychwanegol gydag un o’r plateidiau

  • Fanila
  • Mefys
  • Siocled
  • Rỳm a Resins
  • Hufen Tolch a Diliau Mêl
  • Sorbet Lemwn
  • Sorbet Cyrens Duon

Dêl a Diod £9.95

am un o Brydau Arbennig y Dydd a Dewis o Ddiod.
Cliciwch yma ar gyfer prydau arbennig heddiw (Llun – Gwener yn unig)

 

Dêl Swp a Sgwp £7.25

am Swp y Dydd a Sgwp o Hufen Iâ 

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review