Nav

Gwesty Cymru

Stafell Un

Yn cyfleu lliwiau sepia traeth Aberystwyth a chlogwyn mawreddog Craig Glais

Archebwch

Ar y llawr gwaelod yn wynebu’r môr. Stafell Brenin Mawr gyda ffenest i eistedd a gwylio’r olygfa drwy’r dydd.

Ar gael fel stafell gyda 2 wely sengl

Nodweddion Stafell Un

  • Llawr gwaelod
  • Gwely Brenin Mawr neu Dau Wely Sengl (£10 ychwanegol)
  • Golygfa dros y môr
  • En-suite gyda bath a chawod ar wahân

Archebwch

Ym mhob stafell mae

  • Dodrefn derw wedi eu gwneud yn arbennig â llaw yng Nghymru
  • Darluniau olew trawiadol sydd wedi eu hysbrydoli gan y tirlun lleol
  • Setiau teledu LCD gyda gwasanaeth Freeview
  • Cysylltiad diwifr i'r rhyngrwyd am ddim
  • Cynfasau cras o gotwm Eifftaidd gwyn
  • Stafelloedd en suite â theiliau Applestone ar y llawr a chawodydd modern
  • Gynau nos a sychwyr gwallt
  • Dewis o de a choffi
  • Ffôn

Chwiliwch am ystafell

Cliciwch ar un o'r lliwiau i ddarganfod 'stafell


Mae angen i blant fod dros 5 oed i aros yn y gwesty

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review