Nav

Gwesty Cymru

Diwrnod San Ffolant

Gwydraid o Prosecco neu Ddiod Ysgafn Am Ddim

Bwydlen Cinio Bwydlen Nos CINIO SUL

BWYDLEN SAN FFOLANT

I Ddechrau

Sgolopiau Brenin
gyda phiwrî panas, pomgranad  a ham Parma crisb

Asbaragws wedi’u lapio mewn Eog Mwg
gydag ŵy buarth Alltfedw wedi’i botsio a hollandaise

Terîn Coesgyn Ham a Bricyll
gyda phicalili cartref a brioche wedi’i dostio

Ŵy Sgotch Brecwast
ŵy buarth Alltfedw wedi’i lapio mewn sosej, bacwn, madarch a phwdin gwaed a’i weini ar datws rosti gyda sos coch cartref wedi’i wneud gyda fodca

Risotto Madarch Gwyllt, Sbigoglys a Chnau Pîn
gydag olew garlleg

3 Chwrs £40

Prif Gwrs

Ffiled 8oz o Gig Eidion Cymreig
gyda gratin sialots, tatws rhosmari rhost, asbaragws golosgedig, a saws Port

Brest Cyw Iâr Rhost
gyda stwffin bacwn, cennin a lemwn, wedi’i gweini gyda thatws Duges, brocoli a saws hufen a mwstard grawn cyflawn Cymreig

Rymp Cig Oen Cymreig gyda sglein Mint
gyda chennin wedi’u ffrio, tatws newydd wedi’u malu â phys a saws gwin coch, cyrens coch a rhosmari

Maelgi Romesco
maelgi rhost gyda rhubanau courgette, tatws wedi’u ffrio a saws pupur coch, almwn a lemwn

Tagine Blodfresych Morocaidd
gyda thatws wedi’u ffrio â hadau sesame, ysgallddail wedi’u gwywo a phiwrî betys, oren a sinsir

Pwdin

Dewis o Gaws Cymreig
gyda siytni cartref a chraceri

  • Caws Cheddar Cymreig
  • Caws Glas Perl Las
  • Caws Gwyn Meddal Perl Wen

Cacen Gaws Lemwn
gyda meringue mafon

Pwdin Bara Brith a Menyn
gyda chwstard wisgi Penderyn a Marmalêd

Crymbl Mwyar y Gaeaf a Gwirod Aerona Cymreig
gyda hufen iâ diliau mêl

Torte Siocled ac Oren
gyda Crème Fraiche Cointreau

2 Sgŵp  o Hufen Iâ Cymreig
Fanila
Mefys
Siocled
Dil Mêl a Hufen Tolch
Rỳm a Resins
Sorbet Cyrens Duon
Sorbet Lemwn

Cofrestrwch i dderbyn E-Newyddlythyr

COFRESTRWCH NAWR

Os ydych am glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig a chynigion munud olaf ar e-bost, cofrestrwch i dderbyn ein e-newyddlythyr. Fe wnawn eich hysbysu am bopeth sy'n ymwneud â Gwesty Cymru a'r ardal.

Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol

Fe wnawn ni sicrhau bod eich manylion yn cael eu cadw yn ddiogel a wnawn ni byth rannu’r wybodaeth gyda neb arall! Gallwch ganslo’ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Gwobrau

Read The Good Hotel Guide review