Croeso

Mae croeso cynnes yn eich haros

Bar Caffi

Mae ein bar gwin ar agor yn ddyddiol, yn gweini amrywiaeth o blateidiau pysgod, caws a chigoedd wedi’u prynu’n lleol yn ogystal â chregyn gleision a sglodion. Rydym, ar hyn y bryd, yn cynnig dros 50 o winoedd gwahanol, cwrw lleol, coffi da a chacennau cartref .

Arhoswch Gyda Ni

Mae Gwesty Cymru yn westy bach artistig, lliwgar a moethus, wedi’i leoli ar lan y môr. Mae pob ystafell yn seiliedig ar liw a thema perthnasol i’r ardal leol.

Ein Gwinoedd

Mae gennym amrywiaeth eang, o dros 50 o wahanol fathau o winoedd, sy’n parhau i gynyddu.

GWESTY CYMRU... YCHYDIG O WYBODAETH

Mae ardal arfordirol Gorllewin Cymru yn hafan ar gyfer y teithiwr talog. Mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer cerdded, beidio, nofio yn y môr, syrffio a llawer mwy. Mae’r olygfa o’r drudwyod yn noswylio yn atyniad sy’n denu llawer.

Cynigia Gwesty Cymru ofod ymlaciol, chwaethus i aros, bwyta ac yfed ynddo.

GWESTY CYMRU, GWESTY TEULUOL.

Busnes teuluol yw Gwesty Cymru. Yn fusnes sydd yn ‘deulu gyfeillgar’, rydym yn westy bychan moethus, ar lan y môr yn Aberystwyth, gyda golygfeydd godidog o’r môr o’n teras.

CYSYLLTWCH Â NI

Gallwch gysylltu â ni drwy’n e-bost info@gwestycymru.co.uk, neu roi galwad i ni ar 01970 612 252. Fel arall, cwblhewch ein ffurflen cysylltu isod. Byddwn yn ymateb i chi cyn gynted ag y gallwn. Byddwn yn eich ateb cyn gynted a phosib.