Bar Gwin

Rydym, ar hyn y bryd, yn cynnig dros 50 o winoedd gwahanol, cwrw lleol, coffi da a chacennau cartref .

Mae ein bar gwin ar agor yn ddyddiol (o 9yb) am goffi a croissants, ac o 12yp yn gweini amrywiaeth o blateidiau pysgod, caws, a chigoedd wedi’u prynu’n lleol, yn ogystal â chregyn gleision a sglodion.

Mae croeso i chi archebu bwrdd drwy tableagent:
https://tableagent.com/wales/the-wine-bar-at-gwesty-cymru/

Mae Gwesty Cymru yn lle delfrydol ar gyfer ymgynnull fel teulu neu bartïon ar gyfer grwpiau. E-bostiwch ni, os gwelwch yn dda, gydag unrhyw anghenion. Rydym yn codi tâl o £13.50 y person (6 i 25 person) am amrywiaeth blasus o bopeth sydd ar ein bwydlen.

Mae gwin yn elfen bwysig o arlwy Gwesty Cymru. Mae croeso i chi edrych ar ein rhestr gwin.

Rydym wedi dewis amrywiaeth o winoedd sydd wedi ennill gwobrau, ac o amrywiol brisiau. Mae gennym winoedd yn amrywio o £19 y botel hyd at winoedd, sydd wedi ennill gwobrau, ac sydd dros £100 y botel. Mae’n gwinoedd i gyd ar gael i’w prynu heb fod wedi cael eu hagor fel opsiwn têc-awê, am bris gostyngol.

Mae’n rhestr gwin yn cynnwys gwinoedd Hwngaraidd crefftus, gwinoedd Cymreig, Lebanesaidd ac Armenaidd ynghŷd â nifer o winoedd gwyn a choch Ffrengig hynod flasus. Mae gennym yn ogystal, amrywiaeth o Siampaen, sydd ar gael wrth y botel, neu fesul gwydryn.

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau blasu gwin rheolaidd drwy’r flwyddyn ac yn hapus i drefnu noson blasu gwin wedi’i theilwra’n arbennig ar gyfer teulu a ffrindiau.