Nav

Gwesty Cymru

Stafell Saith

Twyni Tywod Ynyslas

Archebwch

Ar yr ail lawr yn wynebu’r cefn.  Stafell sengl hyfryd â golygfeydd o’r Llyfrgell Genedlaethol a chawod en-suite fodern.

Mae modd cysylltu’r stafell hon â stafell 6 ar gyfer teuluoedd.

Nodweddion Stafell Saith

 • Ail Lawr
 • Gwely Sengl
 • En-suite gyda Chawod
 • Opsiwn i gysylltu â ‘Stafell Maint Brenin ar gyfer teuluoedd

 

Archebwch

Ym mhob stafell mae

 • Dodrefn derw wedi eu gwneud yn arbennig â llaw yng Nghymru
 • Darluniau olew trawiadol sydd wedi eu hysbrydoli gan y tirlun lleol
 • Setiau teledu LCD gyda gwasanaeth Freeview
 • Cysylltiad diwifr i'r rhyngrwyd am ddim
 • Cynfasau cras o gotwm Eifftaidd gwyn
 • Stafelloedd en suite â theiliau Applestone ar y llawr a chawodydd modern
 • Gynau nos a sychwyr gwallt
 • Dewis o de a choffi
 • Ffôn

Chwiliwch am ystafell

Cliciwch ar un o'r lliwiau i ddarganfod 'stafell

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review