Ystafell Dau

Awyr goch yr hwyrnos…

Wedi’i lleoli ar y llawr gwaelod, yn wynebu’r iard yng nghefn y gwesty. Ceir ynddi wely dwbl o faint arferol, ynghŷd â’r ychwanegiadau, fel a geir ym mhob un o’n hystafelloedd. Yn yr ystafell hefyd, ceir cawod en-suite.

*Lleolir yr ystafell uwchben y gegin*

This Room Features:

 • Ar y llawr gwaelod
 • Ystafell Ddwbl
 • Cawod en-suite
 • Wedi’i hawyru

All Our Rooms Feature:

 • Dodrefn derw wedi’u dylunio ar ein cyfer ac wedi’u gwneud â llaw yng Nghymru
 • Paentiadau trawiadol olew ar ganfas wedi’u hysbrydoli gan y tirwedd lleol
 • Teledu LCD a Freeview
 • Mynediad am ddim, di-wifr i’r rhyngrwyd
 • Cynfasau o gotwm Eifftaidd
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite gyda chawodydd ar wahân wedi’u teilio â theils Applestone.
 • Gynnau ymolchi (bath-robes) a sychwyr gwallt
 • Amrywiaeth o dê a choffi
 • Ffôn

Book Now

Nodweddion yr Ystafell Yma:

 • Ar y llawr gwaelod
 • Ystafell Ddwbl
 • Cawod en-suite
 • Wedi’i hawyru

Mae Ein Holl Ystafelloedd yn Cynnwys:

 • Dodrefn derw wedi’u dylunio ar ein cyfer ac wedi’u gwneud â llaw yng Nghymru
 • Paentiadau trawiadol olew ar ganfas wedi’u hysbrydoli gan y tirwedd lleol
 • Teledu LCD a Freeview
 • Mynediad am ddim, di-wifr i’r rhyngrwyd
 • Cynfasau o gotwm Eifftaidd
 • Ystafelloedd ymolchi en-suite gyda chawodydd ar wahân wedi’u teilio â theils Applestone.
 • Gynnau ymolchi (bath-robes) a sychwyr gwallt
 • Amrywiaeth o dê a choffi
 • Ffôn

Archebu Nawr