Nav

Gwesty Cymru

Stafell Wyth

Ewyn gwyn y môr

Archebwch

Ar y trydydd llawr, yn wynebu’r môr. Stafell Brenin Mawr gyda’r trawstiau derw gwreiddiol a’r hen furiau cerrig.
Hon yw’r stafell fwyaf rhamantus, gyda’i gwely brenin mawr chwe throedfedd, cawod fodern dau ben, a bath.

Ar gael fel stafell gyda 2 wely sengl ac fel ystafell deulu gyda gwely soffa dwbl.

Nodweddion Stafell Wyth

 • Trydydd Llawr
 • Golygfa dros y môr
 • Gwely Brenin Mawr neu Dau Wely Sengl (£10 ychwanegol)
 • En-suite gyda bath a chawod fodern dau ben
 • Gwely Soffa ar gael (£20 y pen yn ychwanegol)

Archebwch

Ym mhob stafell mae

 • Dodrefn derw wedi eu gwneud yn arbennig â llaw yng Nghymru
 • Darluniau olew trawiadol sydd wedi eu hysbrydoli gan y tirlun lleol
 • Setiau teledu LCD gyda gwasanaeth Freeview
 • Cysylltiad diwifr i'r rhyngrwyd am ddim
 • Cynfasau cras o gotwm Eifftaidd gwyn
 • Stafelloedd en suite â theiliau Applestone ar y llawr a chawodydd modern
 • Gynau nos a sychwyr gwallt
 • Dewis o de a choffi
 • Ffôn

Chwiliwch am ystafell

Cliciwch ar un o'r lliwiau i ddarganfod 'stafell

Gwobrau

Read the Good Hotel Guide review